Tilføj en kommentar...
Post as (log out)

Jesper Knudsen

Behaviour
12:32 / 1. juli 2015

Jesper Knudsen præsenterer kulturelle nybrud i form af globale

adfærdstendenser og stiller spørgsmålet om hvor grænsen går for rationel adfærd

– og om den overhovedet findes?